Výrobní proces

Rotační proces k výrobě plastových dílů

Jedná-li se o rotační proces, najdete odborníky právě u nás.

Cíl této metody je pomocí strojově poháněnou rotací dát plastu požadovanou formu. Zde zpracovávají vysoce moderní a počítačem řízené rotační zařízení daný surový materiál.

Proces v detailu – k hotovému plastovému dílu v pár krocích

Nejprve se předváženým množstvím plastového prášku (polymelu) z poloviny vyplní tenkostěnná dutá kovová forma. Tato forma je namontována na nosiči formy tzv. rotační paži daného zpracovávajícího stroje. Poté se nástroje propojí a uzavřou.

Tyto nátroje jsou poté zavedeny do pece, kde jsou pomocí rotační paže a otáčecího talíře umístěny do biaxiální rotace. V peci pak dovnitř přes stěnu nátroje proniká řízený žár. Materiál v nátroji je nepřetržitě zahříván, taví se na rozpálené stěny nástroje a vytváří novou vrstvu tzv.stěnu formy tělesa.

Tyto nátroje jsou poté zavedeny do pece, kde jsou pomocí rotační paže a otáčecího talíře umístěny do biaxiální rotace. V peci pak dovnitř přes stěnu nátroje proniká řízený žár. Materiál v nátroji je nepřetržitě zahříván, taví se na rozpálené stěny nástroje a vytváří novou vrstvu tzv.stěnu formy tělesa.

Po dostatečném vychlazení taktuje stoj ještě jednou a přeloží zpracovávající nástroj do stanice tzv. odformování a nakládání. V té je nástroj otevřen a plastový díl se odejme.

Výsledek procesu: lehkost, robustnost a kvalita

Viditelné výsledky – malá hmotnost, robustní materiál a optika která vás osloví. To vše za férovou cenu.
Pak-li-že máte otázky k procesu nebo naší nabídce, rádi nás kontaktujte!

Přednosti procesu

Nejvyšší efektnost a precisnost: Přednosti rotačního procesu

Rotační proces je velice efektní. Tyto precizní počítačově řízené rotační stroje jsou přednostně určeny k výrobě velice objemných dílů.

Přednost: Výrobou, kde není vyvynut bezmála žádný tlak vzniká prakticky produkt bez vnitřního pnutí. Tímto vzniká konečný produkt s velikou tolerancí vůči tlaku a nárazu. Samotný produkt má k tomu velice nízkou vlastní hmotnost.

Snadná výroba s jedním nástrojem nám umožnuje výrobu malých serií do 500 ks až po střední série o 10.000 ks za rok.

Aby jsme Vám vždy zaručili vysokou kvalitu našich konečných produktů, používáme k výrobě jemně mletý práškový polymer. Tento materiál k výrobě plastů používáme v rozdílných variacích podle barevného a tvarového přání zákazníka.

K našemu Portfoliu materiálů patří: PE, PA6, PA12, PP, PVC a XPE

Přednosti produktu

Top-kvalita za příznivou cenu

Rotační tváření není jen efektní, ale také ekonomické. Náklady na formu jsou nižší než při jiných tvářeních (vyfukování, vysřikování, vytlačování). Změna formy je možná rychle a za nízké náklady. Náklady na dodělání výrobků jsou v tomto tváření minimální.

Konečné produkty mluví sami za sebe – nízkopnoucí, bezspárové a bezkorozní díly, PE odolné proti nárazu. Krátce: kvalitní produkt, který vydrží každý tlak a extrémní teploty. I intergrace kovových a plastových komponentů je bezproblému možná. Vytváření designu a barev produktů nezná hranic – práškový polymer nabízí široké spektrum v rozdílných variacích. Mimo to jedna důležá přednost: Velice malá vlastní hmotnost konečných produktů.

Naše Extra:

S naším rotačním tvářením Vám nabízíme celou řadu mimořádností jako třeba provedení testu hořlavosti, zasíťování dílů zářením (vystužení), komplexní geometrii s vložkami a připravenými měsíčními body přes otočené zavitové průchodky

Köver má také vlatní technickou údržbu. V případě jistého poškození nástroje jsme schopni přímo na místě nástroj opravit. Tímto Vám zajišťujeme, že i při malých problémech s nástroji, nenastanou žádné dlouhé výpadky výroby a dodání proběhne co nejrychleji.

Konstrukční pokyny

Individuální péče od začátku do konce

Köver je váš partner pro rotačně tvářené stavební díly. Od vývoje přes konstrukci až po výrobu: My Vám nabídneme větší servis než ostatní v této branži.

Je zcela jedno zda-li se jedná o uskutečnění nového nápadu nebo optimalizaci již stávajícího návrhu. Vaše přání jsou u našich zkušených inženýrů v nejlepších rukou. Dokážeme přeměnit individuální představu ve skutečnost. Pro návrhy našich produktů té nejlepší kvality používáme nejaktualnější 3D-CAD.

Optimalní koordinace pro lepší efektivnost

Formy, frezovací roboti, opěrné prostředky, frézovací přípravky: všechny prostředky, které jsou ve výrobním procesu použity, jsou přesně na 3D-konstrukční data našich zákazníků vyměřeny. Například simulujeme předem frézovací program robota pro dodělávku podle již přidělených dat.

Přednosti této metodiky nám pak leží na dlani. Již před výrobou tak můžeme rozpoznat, jestli při frézkování může dojít k problémům a získané zkušenosti již použijeme při stavbě formy. To znamená minimální časová náročnost při maximální efektivnosti během procesu výroby. Vyhýbáme se tak úspěšně a udržitelně chybám.